ناشر دارایی

VDMA-Vermittlungsbörse

Die Lizenz- und Kooperationszentrale (LIKO) vermittelt internationale Geschäfts-kontakte für folgende Gebiete: Lizenzen, Patente & Innovationen, Kooperationen & Joint Ventures, Auftragsfertigung, Kapitalinvestitionen, Handelsvertretungen etc.

Show article
ناشر دارایی


ناشر دارایی